Belka
Niedziela, 20 Stycznia 2019   imieniny: Fabian, Sebastian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin obręb 47 (2014.01.23)

Data publikacji: 2014-01-23, Data modyfikacji: 2014-01-23
A A AWydrukDrukuj  
 

B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A        
o g ł a s z a   
trzeci   przetarg  ustny  nieograniczony   
w  dniu  31 marca  2014 r.  godz.  10: 00   w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18,
          na  sprzedaż   poniższej  nieruchomości.

  Nr przetargu   Położenie   Nr działki   Pow. działki ha   Opis nieruchomości   Obciążenia   Cena wywoławcza     Wadium     zł   4/2013/ III   Sulęcin obręb 47   109/3   5.6791   Odbyte przetargi: pierwszy 04.11.2013 r., drugi 13.01.2014 r. Teren  nie  posiada miejscowego planu  zagospodarowania  i  Gmina  nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona  jest  użytkiem – RIVa, RIVb, RVI, LzRVI. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Sulęcin teren działki zapisany jest jako tereny  rzemiosła, drobnej  wytwórczości i usług z dopuszczeniem mieszkalnictwa towarzyszącego. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym, mieszkalnym, cmentarz oraz bezpośrednie sąsiedztwo GPZ- główny punkt zasilający. Przez teren działki przebiegają linie  napowietrzne i podziemne  średniego napięcia. Przyszły nabywca winien ustanowić służebność przesyłu polegającą na umożliwieniu dostępu do tych linii w celu dokonywania napraw, konserwacji i modernizacji na rzecz ENEA Operator Sp.zo.o i ich następców prawnych. Uzbrojenie terenu w pasie drogi wojewódzkiej. Kształt  działki   nieregularny, rzeźba terenu zróżnicowana. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie poprzez drogę gminną.  Granice działki  zgodne są  z dokumentacją   w  ODGiK   w  Starostwie  Powiatowym w Sulęcinie. Wznowienie  granic  możliwe będzie na koszt nabywcy. Nieruchomość  posiada  księgę   wieczystą  Nr GW1U/00011106/0.       Działka w części obciążona jest na czas nieokreślony odpłatną służebnością przesyłu polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 KV relacji Lubiechnia Wielka- Sulęcin wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach w celu ich posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, modernizacji, remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na nieruchomość w celu prowadzenia przedmiotowych prac na rzecz ENEA Operator Sp.zo.o. Działka w części ( 0.25 ha )  obciążona jest umową dzierżawy na uprawy polowe.                    1.794.000,-   180.000,-   Przyłącza do nabywanej nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. Sprzedaż   zwolniona  jest  z podatku  VAT  zgodnie  z art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy  z  dnia  11  marca 2004 r  o podatku od towarów i usług  ( Dz. U .z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. ). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  27  marca   2014 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani  są  do  przedłożenia  komisji  przetargowej  przed  otwarciem  przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba  reprezentująca  w  przetargu osobę  prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego  wypisu  z  właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego – pisemną  zgodę  współmałżonka.    Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca. Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg  zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami). Z uzasadnionej przyczyny przetarg może  być  odwołany. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl  oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl

UM Sulęcin, Źródło artykułu: www.sulecin.pl, Autor zdjęć: UM Sulęcin
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  sulęciński

  Powiat sulęciński - powiat z siedzibą w Sulęcinie, w województwie lubuskim. Został utworzony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Lubniewice, Sulęcin, Torzym Krzeszyce, Słońsk i miasta: Lubniewice, Sulęcin, Torzym. Mieszka tu 35 tys. mieszkańców, co oznacza, że powiat ten jest najsłabiej zaludniony wśród tych w województwie.

  Magnesem na turystów jest unikatowy w skali europejskiej Park Narodowy „Ujście Warty”. Można tu spotkać 250 gatunków ptactwa pośród licznych starorzeczy, kanałów i bagien. W celach rekreacyjnych można udać się także nad jeziora. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wsiąść na rower i podróżować oznakowanymi trasami liczącymi ponad 300 kilometrów długości.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola